Nieuwe patiënt?

Eerste bezoek

U kunt uzelf of uw kind(eren) via deze website aanmelden. Eerst een afspraak maken om de praktijk bezoeken voor een kennismaking kan natuurlijk ook. De eerste afspraak duurt circa 20 minuten. De tandarts voert een algemene controle uit en inventariseert hoe gezond uw gebit en tandvlees zijn. Vooraf ontvangt u een gezondheidsvragenlijst, met het verzoek om deze vast in te vullen zodat we die met u kunnen bespreken. Deze medische anamnese is een verplicht onderdeel van het patiëntendossier. Als dit nodig is, maken we een gebitsoverzichtsfoto en twee kleine röntgenfoto’s. Dit om de status van uw gebit nauwkeurig te kunnen vaststellen en volgen.

Als u voor het eerst komt, vragen we ook uw aandacht voor het volgende:

Als zorgverlener zijn we verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van iedere patiënt in onze administratie op te nemen en uw identiteit te controleren. Kunt u bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas meebrengen? Het is handig als u uw gegevens en röntgenfoto’s bij uw vorige tandarts opvraagt en deze voor uw eerste afspraak naar ons laat versturen.

In onze praktijken werken we volgens de landelijk vastgestelde tarieven. De tarievenlijst is ook op onze website te vinden. Infomedics verzorgt onze declaratieafhandeling, waar mogelijk rechtstreeks via uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor het bedrag dat de zorgverzekeraar eventueel niet vergoedt. Op de nota’s worden de uitgevoerde verrichtingen aan de hand van zogenaamde ‘UPT- codes’ weergegeven. De bij een eerste afspraak relevante codes en vergoedingen zijn: C11 Periodieke controle C22 Schriftelijke medische anamnese X10 Kleine röntgenfoto’s X21 Kaakoverzichtsfoto M03 Gebitsreiniging

We adviseren om kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar regelmatig mee te brengen naar de praktijk. Dan is het melkgebit (meestal) volledig aanwezig. De tandarts bekijkt het melkgebit op een speelse wijze en zal op het kind gerichte voorlichting over poetsen en eet- en drinkgewoonten geven. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en verheugen ons op uw bezoek. Mocht er onverhoopt iets tussenkomen, dan verzoeken we u om minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Dit omdat we anders genoodzaakt zijn om u de kosten voor de gereserveerde behandeltijd door te berekenen. Als u nog vragen hebt of tussentijds informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics. In samenwerking met onze beroepsvereniging KNMT stuurt Infomedics u uw nota. Het versturen en innen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen. Als u voor tandheelkundige zorg verzekerd bent, stuurt Infomedics de nota door aan uw verzekeraar ter declaratie. Het restbedrag krijgt u per post thuis gestuurd. Infomedics stuurt u de nota met acceptgiro, en zij incasseren het geld namens ons. U betaalt de nota binnen 30 dagen aan Infomedics. Betaalt u te laat, dan brengt Infomedics incassokosten in rekening.

De meeste cliënten zijn tevreden over hun tandarts, behandelaar of specialist. Desondanks kan het voorkomen dat u van mening bent dat u verkeerd of onzorgvuldig bejegend of behandeld bent. Omwille van het waarborgen van een goede dienstverlening heeft Tandarts Spreij een klachtenregeling opgesteld.
Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Tandarts Spreij werkt graag mee aan de oplossing van uw klacht. Voordat u een klacht indient, verzoeken wij u eerst om ons klachtenreglement en algemene voorwaarden aandachtig door te nemen.

 

Wilt u alsnog een klacht indienen? Dan biedt Tandarts Spreij u verschillende mogelijkheden aan om uw klacht kenbaar te maken:
– Direct, ter plaatse aan de betrokken specialist of medewerker, eventueel in het bijzijn van een afdelingshoofd.
– Schriftelijk per e-mail.
– Schriftelijk per brief.

Heb je nog een vraag die niet beantwoord is? Neem contact met ons op en wij beantwoorden hem graag!